هندسه مناظر و مرایا

تجسم بخشيدن به تصورات فضايي

سیستم های پرسپکتیو نوین

تا به حال در مورد پرسپکتیو های متریک موازی و مرکزی یک نقطه ای و دو نقطه ای و سه نقطه ای مطالبی رو شنیدین و توی این ترم هم کم کم دارین با همه شون آشنا میشین.

پرسپکتیو یک نقطه ای

بیشتر شما با پرسپکتیو یک نقطه ای آشنا هستین . نقطه گریز دقیقاً روبروی شما و در امتداد دید شما واقع میشه. توی این شیوه دو دسته خطوط موازی عمودی و افقی وجود دارن و خطوط دسته سوم به تنها نقطه گریز موجود می رسن.

 

پرسپکتیو دو نقطه ای

شما با پرسپکتیو دو نقطه ای هم آشنا هستین . نقاط گریز در امتداد دید چشم شما واقع میشن. توی این شیوه فقط یک دسته خطوط موازی عمودی وجود دارن و خطوط دسته دوم و سوم به نقطه گریز چپ و راست موجود می رسن.

پرسپکتیو سه نقطه ای

و بالاخره شما با پرسپکتیو سه نقطه ای هم آشنا هستین . دو تا از نقاط گریز در امتداد دید چشم شما واقع میشن و نقطه گریز سوم عمود بر دید چشم و در بالا یا پایین متناسب با نحوه قرارگیری تون نشون داده میشن. توی این شیوه خطوط موازی وجود ندارن و همه ی خطوط به نقطه گریز چپ و راست و عمود موجود می رسن.

پرسپکتیو چهار نقطه ای

ذهن شما با پرسپکتیو چهار نقطه ای آشناست . وقتی ما در پایین یک ساختمان بلند قرار داریم نقطه گریز سوم در بالا قرار میگیره. و وقتی از آسمان به همون برج بلند نگاه کنیم نقطه گریز در پایین صفحه تصویر ما قرار میگیره. حالا اگر آسمانخراشی رو در وسطش قرار بگیریم چی؟!!! ... میشه چهار نقطه ای.

 

پرسپکتیو پنج نقطه ای

حالا که با پرسپکتیو چهار نقطه ای آشنا شدین . میشه نقطه پنجم رو هم همون در امتداد دیدتون ایجاد کنین. عمود بر دیدتون همون جای نقطه گریز پرسپکتیو یک نقطه ای... اینم میشه پنج نقطه ای.

 

و اما ...

پرسپکتیو شش نقطه ای

تا پرسپکتیو  پنج نقطه ای همه ی نقاطی که در نیمکره دید ما قرار داشتند محاسبه شدند ... ولی اگر قرار باشه تصویر کاملی از اطرافمون داشته باشیم!!! باید آخرین نقطه گریز رو هم بدست بیاریم ... این همون نقطه مجهول تصویرمون هست! دقیقاً پشت سرمون ... و این یعنی یک تصویر ۳۶۰ درجه کامل.

اما بعضی ها معتقدند که در تصویر روی یک گوی آینه ای بیش از شش نقطه گریز وجود خواهد داشت:

مثلاً ۱۰ ، ۲۰ و یا ... 

+ نوشته شده در  چهارشنبه چهارم فروردین ۱۳۸۹ساعت 16:55  توسط مرتضی اسماعیلی  |